जनबादी गाएक जीवन शर्मा प्रेस काउन्सिल  नेपालमा भेटिदा एक क्लिक ।फोटो   जग्दिस पौडेल  ।